ایمان براتی

برنامه نویس

۱۰ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

مهسا نیکبخت

طراح و برنامه نویس وب

۴ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

کوثر کرمی

طراح و برنامه نویس وب

۵ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

طاها بندهی سرحدی

طراح سایت

۱ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

مهلا نظری

مهندس نرم افزار

۲ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

سارا شهنوازی

کارشناس سئو

۱ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

کوثر یاراحمدزهی

طراح سایت

۱ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

انیسه ملک رییسی

کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ

۲ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

زینب بندهی

کارشناس سئو

۱ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده

شمیم سعیدی مهر

کارشناس فناوری اطلاعات

۱ سال تجربه ۰ پروژه کار کرده