پروفایل مهلا نظری

مهلا نظری مهندس نرم افزار
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سیستان و بلوچستان

sql

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید