پروفایل میلاد صالحی

میلاد صالحی برنامه نویس و پشتیبان فنی سایت
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سیستان و بلوچستان

علاقمند به یادگیری

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • پشتیبان فنی

  خوش کامان مهان شیلان شرق

  1399/01 - حالا

آموزش

 • لیسانس

  تربت حیدریه

  1398/07 - 1400/07