پروفایل Sepideh Khalil nasab

Sepideh Khalil nasab Autocad
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سیستان و بلوچستان

با مهارت کامل به Autocad و ۳dمکس پروژه می‌پذیرم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید