codeesazan codeesazan codeesazan

استخدام فریلنسرهای حرفه ای
به صورت آنلاین

من کار می خوام من پروژه دارم

با هم یاد بگیریم

بسته ها

لطفا سرویسی را که برای ارسال پروژه نیاز دارید انتخاب نمایید

۷۴۲۰۰تومان

برای ۳۰ روز

استاندارد

با این بسته شما قادر به ارسال ۶ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۳۰۶۰۰تومان

برای ۱۰ روز

پایه

با این بسته شما قادر به ارسال ۲ پروژه خواهید بود که ۱۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۱۲۹۹۰۰تومان

برای ۳۰ روز

حرفه ای

با این بسته شما قادر به ارسال ۱۵ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

رایگان

برای ۱۵ روز

پروژه یار

بسته مخصوص پروژه یارهای برتر (مخصوص همکاران مستقیم ما)

ثبت نام